Slørugle

Sløruglen er en kosmopolit og en af de mest udbredte fugle i Verden. Kun i de koldeste egne mangler den. Tidligere var ganske almindelig i det åbne land og ynglede især på gårde med højloftede lader, i dueslag m.v. På Østfyn har den været ganske almindelig, men forsvandt i løbet af 1970´erne.

Samme udvikling gælder resten af landet og den samlede bestand svandt ind til ca. 50 par, som fortrinsvis ynglede i Sønderjylland.

I 1990´erne påbegyndes en massiv opsætning af redekasser og udviklingen blev vendt. Bestanden voksede markant og nåede i 2008 langt over 500 par. Fra 2006 påbegyndtes opsætning af redekasser på Østfyn og i 2009 ynglede den for første gang i ca. 30 år. Uheldigvis blev succesen afløst af tre strenge isvintre og den danske bestand blev reduceret til under 50 par. Det østfynske par forsvandt også i de hårde vintre. Men de nåede at vise, at manglen på redepladser er den væsentligste årsag til deres forsvinden.

Der er derfor opsat ikke færre end 100 redekasser i et bredt bælte langs den fynske østkyst og det er sandsynligt, at der i løbet af få år igen yngler slørugler på Østfyn.

Ynglecyklus

Æglægningen foregår fra midt i april til ind i maj. Undertiden lægges et andet kuld i juli-september. Kuldet kan være stort og op til 11 æg ses i visse tilfælde. Normalt dog 4-7 æg, som ruges i 30-34 dage.

Ungerne forbliver længe i reden og er først flyvefærdige efter 64-86 dage.

Forældrene forbliver på samme gård hele deres liv, men smider de store unger ud, når de er selvhjulpne. Ungerne strejfer langt omkring og undertiden op til flere hundrede kilometre. Når de på et tidspunkt finder et egnet sted, vil de slå sig ned og afvente en mage.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *