Natugle

 

Natuglen mangler stort set  i Vestjylland, men i resten af Danmark yngler knap 4000 par, og det er den almindeligste ugle i Danmark. Manglen på naturlige redesteder har dog betydet, at bestanden er i tilbagegang. Men hvor der opsættes redekasser, vil man relativt let kunne øge bestanden igen.

Natuglen kendes især på hannens karakteristiske tuden hu-hu-hu-u-u, som oftest høres om natten. En anden lyd er et skarpt kli-vik.

 

Natugle
  • Vingefang: ca. 1 meter.
  • Længde: ca. 38 cm.
  • Vægt: knap ½ kilo.

Yngler  i huller i gamle træer i åbne løv- eller blandingsskove, lunde, parker og i større haver med store træer. Desuden træffes den hyppigt indendørs, fx på gårde og andre større bygninger.

Natuglen bygger ingen rede, men lægger æggene direkte på underlaget i hule træer og lejlighedsvis i gamle rovfugle-, krage- eller egernreder, i sjældne tilfælde også på jorden.Den har desuden forkærlighed for lofter, kirketårne,skorstene m.v.

Æglægningen foregår normalt i marts eller begyndelsen af april, undertiden midt på vinteren. De 2-9, oftest 3-5, æg er renhvide og runde og måler ca. 45 x 40 mm. De ruges i 28-30 dage af hunnen.

Dunungerne er hvide. De fodres af begge forældre indtil de efter 29-37 dage forlader reden og nogle dage senere er flyvefærdige. Udflyvningen sker i reglen omkring 1. maj, men med stor variation. Herefter er de afhængige af forældrene endnu nogle måneder, hvorefter de forlader territoriet.

Ynglefuglene forbliver på territoriet, som ofte er under en kvadratkilometer. Ungerne strejfer rundt, men når sjældent mere end 10-15 km væk. De yngler allerede som et-årige.

I tabellerne herunder ses en opgørelse over natuglernes ynglesucces i de enkelte år. Tabellerne viser hhv. antal æg og antal udfløjne unger. Reder med ukendt indhold indgår ikke i beregningen af den gennemsnitlige kuldstørrelse.

[table id=3]
[table id=4]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *