Tårnfalk

Tårnfalken er en af de almindeligste rovfugle i Danmark, og med ca. 2500 par overgås den kun af spurvehøg og musvåge. Forsøg med opsætning af redekasser har vist, at bestanden kan øges markant. Den aktuelle bestand må derfor vurderes at ligge betydeligt under det optimale.

Tårnfalken er karakteristisk, når den på svirrende vinger muser. Det ser ud, som om den hænger ned fra himlen i en usynlig snor.

Tårnfalk
  • Vingefang: ca. 75 cm.
  • Længde: ca. 34 cm.
  • Vægt: ca. 200 gram.

Tårnfalken lever i åbent land med småskove, hegn og især, hvor der er overdrev, brakmarker o.l. Undertiden også i landsbyer, industriområder eller i byer.

Tårnfalken bygger ingen rede, men benytter naturligt gamle krage- og rovfuglereder, undertiden kirketårne eller gesimser på bygninger. Den har stor forkærlighed for redekasser (falkekasser) og vil let indfinde sig, hvis der i området er tilstrækkelig føde.
Æglægningen foregår fra begyndelsen af april til lidt ind i maj. De 3-7, oftest 4-6 æg, er rødbrune og måler ca. 40 x 32 mm. De ruges i 28-31 dage af hunnen, men ofte bistået af hannen.

Dunungerne er hvide. De fodres i de første uger af hunnen, mens hannen bringer føden til reden. Herefter bringer begge forældre føde til ungerne og efter 27-33 dage er ungerne flyvefærdige. De fodres endnu nogen tid af forældrene, indtil de forlader territoriet i begyndelsen af juli.

Forældrefuglene er ofte standfugle, men nogle trækker bort om vinteren, men kommer tilbage tidligt på foråret.

De fleste ungfugle er trækfugle, som overvintrer i bl.a. Tyskland, Holland og Frankrig. Enkelte fugle trækker helt til Middelhavet og i Nordafrika.

I tabellerne herunder ses en opgørelse over tårnfalkenes ynglesucces i de enkelte år. Tabellerne viser hhv. antal æg og antal udfløjne unger. Reder med ukendt indhold indgår ikke i beregningen af den gennemsnitlige kuldstørrelse.

Isvintrene 2009/10 og 2010/11 var hårde ved falkene og antallet af ynglepar på Østfyn faldt fra lidt over 20 par til 16 par. I 2012 er der, ikke mindst på grund af massiv kasseopsætning, registreret hele 28 par. Det er en fremgang på ca. 30 % i forhold til 2008-2009, der med 21 par kan betegnes som et “normalt” år. Så længe projektet kører, vil der kunne forventes en årlig fremgang på mindst 10 %.

[table id=1]
[table id=2]

 

1 kommentar til "Tårnfalk"

  1. Hanne Fischer

    Så ligger tårnfalke hunnen og ruger på 6 æg, dejligt det igen bliver muligt at iagttage ungerne såvel i, som uden for kassen.

    hilsen Hanne Fischer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *