Velkommen til Østfyns Fauna

Østfyns Fauna er en forening, som har til formål at øge naturforståelsen i lokalområdet

Projekt “Ugler og Falke” skal optimere bestandene af ugler og falke på Østfyn, og gennem dette arbejde øge naturforståelsen i lokalbefolkningen.

Der er indtil 2014 opsat 100 redekasser til ugler og falke.

Projektet har været en stor succes. Ugler og falke genopbygger naturlige bestande og hvert par forbruger årligt 4-5.000 mus og rotter. Naturlig bekæmpelse er bedre end gift, og i tilgift får deltagerne store naturoplevelser. Det øger naturforståelsen og bidrager til en renere og rigere natur. Bestandene af ugler og falke er indtil nu øget med 20 %.

I 2012 fik over 7000 hits, da vi om foråret sendte live stream fra en tårnfalkerede i Vindinge Kirke.

Formelt stoppede projektet i sommeren 2012, men vi forsøger efter bedste evne at følge udviklingen. Men yderligere opsætning af redekasser må desværre vente, ligesom opdatering af hjemmesiden kun klares på nødblus.

Vi modtager fortsat meget gerne dine observationer – send en mail, når du gør nye iagttagelser ved din redekasse. Fotos er meget velkomne.

Venlig hilsen

Østfyns Fauna